top of page

מעניין את הסבתא

מה הקשר בין קורונה למגוון חברתי?

באמת מעניין את הסבתא.

בעולם קיים מונח של Granny Flats. בארץ זה נקרא "דיורית". יחידת דיור גמישה המורכבת בפועל משתיים. לאור העידן החדש והמוזר שאנחנו נכנסים אליו, אפשר להציע קריאה נוספת מחודשת ורעננה לדיורית ולראות כמה כוח יש בה.

בשגרה:

* משפחה צעירה שרוכשת בית גדול שעומד ריק בשנים הראשונות לאחר החתונה, יכולה להשכיר חלקו ולייצר יותר יחידות דיור על אותו השטח.

* דייר מבוגר יכול לגור לוותר על בית גדול וריק, להישאר במקום ולהשכיר בסמוך לדייר צעיר ולהינות מהקרבה כסיוע או סתם לקשר אנושי. הצעיר נהנה ממשמעויות חברתיות שקשורים לסביבת המגורים שלו ומעצמאות ופרטיות ביחידה ברת השגה.

במקרה חירום:

*אפשרות של משפחה ליצר בבית שלה חלל אוטונומי במידה ונדרש בידוד. אפשר להגיע למצאי רדום של יחידות בידוד רבות בכל רחבי המדינה. במידת הצורך, יכולים בשעת חירום להוציא קריאה לגייס (בהתנדבות / בסבסוד / בהוראה כפוף לתגמול) מיקרו יחידות דיור עצמאיות במטרה לאפשר בידוד מהיר של אנשים בתנאים איכותיים. אנחנו עדים בימים האחרונים להיענות נמוכה בהתפנות למלונות שלא מתאימים לאופי אוכלוסיות מסויימות ומנתקים לחלוטין מקהילה ואיזור המחיה. הדיורית נותנת כוח לשכונה לקבל לתוכה אנשים שזקוקים לבידוד.

*במקרה רעידת אדמה, שכונות מאיזורים אחרים בארץ שלא נפגעו ידעו זמנית לשכן מאסה של אוכלוסיה שבין-רגע תהיה נטולת קורת גג

למי שרוצה להעמיק:

https://placedesigngroup.com/news-updates/the-doris-index/

bottom of page