Linear Bed

Linear Bed

רהיט ייחודי שמתאים במידותיו בדיוק לחדר וכך חוסך שטח יקר, אוסף לתוכו את כל מה שצריך ומשאיר שטח רצפה נהדר למשחקים. 
תוכלו להרכיב רהיט שמתאים בדיוק לכם. כל חלק מתאים לשינוי או החלפה

צבע את הרהיט שלך