top of page
נתן החכם 14 | תל אביב

פינוי בינוי במסגרת תמ"א 38. בניין פינתי מאתגר באזור ההכרזה.


יזם: יעז יזמות ובניה

עולי הגרדום
מסלנט 26-28 | תל אביב

תוספת קומות בדרום תל-אביב במסגרת תמ"א 38. 


יזם: יעז יזמות ובניה

עולי הגרדום
כצנלסון 5 | תל אביב

פינוי בינוי במסגרת תמ"א 38. תוך קריאה מדוקדקת של תכנית הרובעים של תל -אביב, גילינו אפשרות לקדם חלק מחזית המבניין ובתמורה להשיג חלק אחר. התוצאה: במקום מבנה נמוך ושמנמן, שני אגפים תמירים והפרדה קלה של המרפסות להשגת פרטיות


יזם: יעז יזמות ובניה

עולי הגרדום
עולי הגרדום 14-16 | תל אביב

פינוי בינוי במסגרת תמ"א 38. הפיכת מבנה רכבת נמוך בצפון תל אביב לשני מבנים עצמאיים עם חניון משותף.


יזם: יעז יזמות ובניה

עולי הגרדום
יהודה המכבי 14 | תל אביב

תוספת דירות בקומת קרקע, קומה מלאה וקומת גג חלקית למבנה קיים בעל 4 קומות על גבי עמודים. הוספת ממ"דים ומעלית, מבנה חנייה מורכב ומחסנים. דירות הקרקע מחליפות קומת חנייה נמוכה ולכן היה צורך להגביהן ע"י חפירה.

הסדרת חניות ע"י רובוט חנייה.


שטח הפרויקט: 820 מ"ר בנייה חדשה

יזם:  החברה לחיזוק מבנים

עולי הגרדום
דה האז 16 | תל אביב

תוספת קומה מלאה הכוללת 3 דירות וקומת גג חלקית לשני פנטהאוזים למבנה קיים בעל 3 קומות על גבי עמודים. הסדרת חניות ע"י מתקן מכאני. ברובע 4. הוספת ממ"דים, מעלית ושטח עיקרי לדירות הקיימות. המשך רצף המרפסות הסדור כלפי החזית ושימור החזות המכובדת של המבנה.

שטח הפרויקט: 742 מ"ר בנייה חדשה

יזם: סיטי גרופ. בשיתוף שילה רותם אדריכלים.

עולי הגרדום
ברנדייס 11 | תל אביב

תוספת קומה מלאה וקומת גג חלקית למבנה פינתי קיים בעל 4 קומות על גבי עמודים הסדרת חניות ע"י מתקני חנייה מכאניים ברובע 4. הוספת ממ"דים ומעליות בתוך קונטור המבנה הקיים, ללא הפרעה לנפח המבנה המקורי אפשרה קבלת חזות נקיה ובהירה של מבנה מחודש ומחוזק. הדגשת אלמנט המרפסות המקוריות בפינות המבנה.

שטח הפרויקט: 560 מ"ר בנייה חדשה

יזם: סיטי גרופ. בשיתוף שילה רותם אדריכלים

עולי הגרדום
ברזילי 4 | תל אביב

שני מרתפי חניה, דירות גן ופרטר, חזית מסחרית, שני סוגים של קומות טיפוסיות ופנטהאוזים במפלס העליון. כ 24 יחידות דיור סה"כ. מבנה בעל תמהיל יחידות מגוון המאפשר לרווקים, זוגות צעירים ומשפחות עמידות לחיות בסביבה איכותית ומגוונת על התפר בין היוקרה של רוטשילד והחיספוס של דרום העיר. 

שטח הפרויקט: 2400 מ"ר מעל הקרקע. 3800 מ"ר כללי. 

יזם : פלארו החזקות ו- A-Group

עולי הגרדום
החשמונאים 6 | רמת גן

הריסת בניין בן 50 שנה בעל 3 קומות עם 12 יחידות דיור והפיכתו לבניין מודרני בעל 8 קומות עם 34 יחידות דיור. הדיירים הקיימים בבניין מקבלים הגדלה משמעותית של כל דירה, ממ"ד, מעליות, לובי גדול, חניות ומרפסת. התמודדות עם מגרש צר וארוך אשר צריך לאכלס באותו שטח בנוסף לדירות היזם, את דירות הדיירים המוגדלות. האתגר הצריך יצירתיות בפיזור יחידות הדיירים החדשות והמוגדלות במפלסים שונים.

שטח הפרויקט: כ 5100 מ"ר שטח בניה חדש (כולל מרתפים) במקום כ 1400 מ"ר בנוי.

יזם: רוברט אלמליח, א. אדלר נכסים

עולי הגרדום
יוסף הנשיא 13 | תל אביב

תוספת קומה מלאה עם 2 דירות בקומה וקומת גג חלקית עם פנטהאוז. הסדרת חניות ע"י מתקן חנייה תת קרקעי רובוטי.  ברובע לב העיר. שיפור משמעותי של חזות המבנה, כולל הדגשת אלמנט המרפסות בחזית המבנה. הוספת מעלית בתוך חדר מדרגות קיים.

שטח הפרויקט: 450 מ"ר בנייה חדשה

יזם: מורן בן-זיו

עולי הגרדום
אהרונוביץ' 3 | תל אביב

תוספת דירות בקומת קרקע, קומה מלאה וקומת גג חלקית למבנה קיים בעל 4 קומות על גבי עמודים. הסדרת חניות ע"י רובוט חנייה. מיקום הפרויקט ברובע 4

שטח הפרויקט: 820 מ"ר בנייה חדשה

יזם:  החברה לחיזוק מבנים

עולי הגרדום
bottom of page