במסגרת הקורס מיני סטודיו בעיצוב

יום ב'  16.11.20

בין השעות 14:30-15:30

ההרצאה תתקיים בזום:

https://technion.zoom.us/j/93529067682

eXtraSmallTalk

מוזמנים להכיר https://www.xs-arch.co.il/