top of page

מדד הקומפקטיות 

האם ניתן לייצר שינוי ע"י יצירת נרטיב קהילתי, של חיים פשוטים, קטנים וירוקים?

היעד שלנו הוא לפתח מדד למדידת קומפקטיות וליישמו מעבר ליחידות המגורים, כתפיסה כוללת של עבודה, מסחר, מגורים ושכונות קומפקטיות.

המדד נחשף בתערוכת eXtraSmallTalk ב-2017 בה הנגשנו את הרעיון לציבור והוכן ספר לקהל הרחב ולמתכננים. התערוכה גררה עניין וסיקור רב: מבקרים, כתבות בעיתונות הכלכלית, בתכניות טלוויזיה ובעיתונות המקצועית.

 

המדד מורכב מ-7 רכיבים:  

3 רכיבים הפונים אל רוכש הבית. מנסים לשקף עבורו את בחירותיו בניסיון לשנות את האידיאל השגור והכל כך לא רלוונטי של חיי הפרבר.

אידיאל המייצר צורות חיים סינטתיות חד-שכבתיות של כפרי שינה ולאחריהם פקקי היוממות וכל זה עבור חלקת קרקע.  

4 הרכיבים הנוספים הנם באחריות המתכנן, מאפשרים לשפר את יעילות היחידה. אלו נבנו תוך בחינת פרוייקטים רבים ומציאת מתודה וכלים לתכנון המנצל את החלל בצורה מיטבית.

 

תעודת זהות

כל פרויקט במשרד נבחן דרך מדד הקומפקטיות ומקבל תעודת זהות ייחודית לו. לדוגמא:

 
Madad_Heb.jpg
מדד.jpg
bottom of page