top of page
מחקר בנושאי עירוניות, יחידת המגורים, מוצרים קומפקטיים
 

מדד הקומפקטיות

כלי תכנוני שפיתחנו להערכת קומפקטיות

מילון קומפקטי לשפת תכנון עדכנית

שפת XS

קומפקטיות בגדול: מגורים, מבני ציבור ועוד

פרוייקטים

subject_iplan_studio3.jpg

פרויקט יחידת המגורים הישראלית

IPLAN סטודיו

bottom of page