1/7
מחקר בנושאי עירוניות, יחידת המגורים, מוצרים קומפקטיים
 

מילון קומפקטי לשפת תכנון עדכנית

שפת XS

מדד הקומפקטיות

כלי תכנוני שפיתחנו להערכת קומפקטיות

קומפקטיות בגדול: מגורים, מבני ציבור ועוד

פרוייקטים