top of page
Poll Dancer.jpg
רהיטים קומפקטיים, תפורים לפי מידה

האנשים שאיתם אנחנו אוהבים לעבוד

שותפים לדרך

רהיטים שימושיים מתקפלים, מסתובבים ומשתנים 

XSFoldables

רהיטים מותאמים אישית לפי מידה. 

XSUnlocked

שותפים לדרך
XS Foldables
XS Unlocked
bottom of page